(VOV) - Sáng 23/11, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện cuộc vận động, các cấp hội chú trọng tổ chức học tập nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác với hàng nghìn cựu chiến binh tham gia. Từ học tập chuyển sang làm theo, các cấp hội cựu chiến binh trong cả nước đã tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác ở địa phương làm kinh tế và tham gia các phong trào xã hội. Qua đó có hàng nghìn tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu thuộc Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cựu chiến binh TP Đồng Hới, Quảng Bình, cựu chiến binh TP Đà Lạt, Lâm Đồng... Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi như: Cựu chiến binh Đoàn Văn Bệ ở Hải Phòng, Nguyễn Cảnh Hưng, Hà Nam mặc dù là thương binh nhưng đã vượt lên trở thành chủ doanh nghiệp với hàng trăm công nhân là hội viên và con em cựu chiến binh. Cũng từ cuộc vận động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như: cựu chiến binh Lê Văn Kiểm dành hàng chục tỷ đồng để lập Quỹ Khuyến học Hội Cựu chiến binh; Cựu chiến binh Nông Đức Tài ở Đắk Lắk đã ủng hộ 20 triệu đồng và vận động các hội viên Cựu Chiến binh cùng nhau đóng góp để bắc 2 cây cầu qua suối phục vụ đi lại của nhân dân. Ngoài ra các cấp hội huy động được hơn 10.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay để giúp hội viên phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Tại Hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại như: một số cấp hội chưa có sự quan tâm đúng mức đến mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động; việc tổ chức triển khai còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, hiệu quả còn thấp... Để nâng cao chất lượng cuộc vận động trong thời gian tới, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc hơn nữa trong hội viên về tầm quan trọng và tính chất lâu dài của cuộc vận động. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./. Việt Cường