Hai chặng đấu “đúp” hôm qua có thể xem là ngày hành động của các tay đua Cần Thơ khi lần lượt Võ Thành Anh Khoa rồi đến Phạm Hoàng Anh Tâm ung dung cán đích chặng năm tại nghĩa trang liệt sĩ đường 9 và chặng sáu tại Phú Vân Lâu - Huế.