Một thanh niên đang cầm điện thoại nhắn tin trên đường phố London (Anh) thì bị tên cướp phóng xe vụt qua giật mất.

Hải Phong (tổng hợp)