Hải vừa mở cửa thì 2 thanh niên bước vào, một đối tượng bất ngờ ôm lấy anh rồi rút con dao ra cắt ngang cổ và đòi nộp tiền. Tuy vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhát cắt dài phải khâu 12 mũi.