Một phiên bản Mannequin Challenge quá tuyệt vời với số lượng người tham gia quá 'khủng'.

Cuoi vo bung voi clip Mannequin Challenge cua Hoa hau Dang Thu Thao va ban trai doanh nhan - Anh 1

Hưng Social