(VTC News) Clip dưới đây tổng hợp những tai nạn xem là phát cười.

Tùng Trần ( Theo Youtube )