Ước mơ của chàng sinh viên là có bữa ăn hoành tráng vào cuối tháng; Lời tỏ tình của người lính... sẽ khiến anh chị em "sái hàm" ngay đấy.

Cuoi tuan 'cuoi het volume' voi cac che thich quay - Anh 1

Anh muốn sống bên em trọn đời.

Cuoi tuan 'cuoi het volume' voi cac che thich quay - Anh 2

Ước mơ của sinh viên.

Cuoi tuan 'cuoi het volume' voi cac che thich quay - Anh 3

Lời tỏ tình của người lính.

Cuoi tuan 'cuoi het volume' voi cac che thich quay - Anh 4

Ông bố của năm.

Cuoi tuan 'cuoi het volume' voi cac che thich quay - Anh 5

Cầu trời cho con thoát kiếp FA.

Cuoi tuan 'cuoi het volume' voi cac che thich quay - Anh 6

Fan cuồng Flappy bird.

Cuoi tuan 'cuoi het volume' voi cac che thich quay - Anh 7

Khổ thân cái xe.

Cuoi tuan 'cuoi het volume' voi cac che thich quay - Anh 8

Nằm sấp bá đạo.