Ngày 9-11, tại cuộc họp giao ban về tiến độ thi công cầu Rạch Miễu, ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết cầu Rạch Miễu sẽ thông xe kỹ thuật vào sau ngày 15-12-2008, thay vì tháng 11 như dự kiến.