Nghệ thuật của sự sắp đặt; tư thế quảng cáo quyến rũ...

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 1

Sự khác biệt giữa hình minh họa và thực tế.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 2

Ai là chủ trong nhà này?

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 3

Mặt xấu thì là người xấu.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 4

Thời huy hoàng nay còn đâu.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 5

Cần người phiên dịch.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 6

Tư thế quảng cáo quyến rũ.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 7

Muốn nghe lời nói thật không?

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 8

Ế thì sợ gì bị đuổi về nơi sản xuất.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 9

Đồng hồ báo thức là kẻ thù của rất nhiều người.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 10

Công nghệ đã thay đổi cuộc sống chúng ta như thế nào.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 11

Cách đáp trả lời hỏi thăm xung quanh.

Cuoi te ghe 7/8: Khac biet giua minh hoa va thuc te - Anh 12

Nghệ thuật của sự sắp đặt.