Thời trang phang tất cả; chán đời mà không dám chia tay...

Cuoi te ghe 6/10: Tri thong minh giong nhu cai quan sip - Anh 1

Thấy người ta có đôi có cặp cũng hâm mộ đấy, nhưng thấy người ta khổ vì tình thì lại nghĩ FA sướng hơn.

Cuoi te ghe 6/10: Tri thong minh giong nhu cai quan sip - Anh 2

"Cô em tập bơi à, để anh dạy cho nhé".

Cuoi te ghe 6/10: Tri thong minh giong nhu cai quan sip - Anh 3

Người thông minh thường không khoe là mình thông minh đâu.

Cuoi te ghe 6/10: Tri thong minh giong nhu cai quan sip - Anh 4

Với mấy đứa nhây thì cứ thẳng tay đập.

Cuoi te ghe 6/10: Tri thong minh giong nhu cai quan sip - Anh 5

Hết lòng phục vụ cún cưng.

Cuoi te ghe 6/10: Tri thong minh giong nhu cai quan sip - Anh 6

Nhìn thôi cũng thấy đau đau.

Cuoi te ghe 6/10: Tri thong minh giong nhu cai quan sip - Anh 7

Thời trang phang tất cả.

Cuoi te ghe 6/10: Tri thong minh giong nhu cai quan sip - Anh 8

Ăn cơm mà như đánh trận.

Xem tiếp

Maru