Lật mặt nhanh như chảo chớp khi đòi tiền; bệnh tật cũng không thể cản bước chân game thủ...

Cuoi te ghe 5/10: Canh ngo sau moi lan cat toc - Anh 1

Không phát triển chiều cao thì phát triển bề ngang vậy.

Cuoi te ghe 5/10: Canh ngo sau moi lan cat toc - Anh 2

Không có ghế thì đứng luyện công kiểu này cũng tốt.

Cuoi te ghe 5/10: Canh ngo sau moi lan cat toc - Anh 3

Bệnh tật cũng không thể cản bước chân game thủ.

Cuoi te ghe 5/10: Canh ngo sau moi lan cat toc - Anh 4

Lần nào cũng dặn lòng như vậy mà cuối cùng không dằn lòng nổi.

Cuoi te ghe 5/10: Canh ngo sau moi lan cat toc - Anh 5

Mỗi lần đều bị bọn bạn dìm đau đớn.

Cuoi te ghe 5/10: Canh ngo sau moi lan cat toc - Anh 6

Đã bị ngã rồi mà con cờ-hó nó còn tranh thủ thừa nước đục thả câu.

Cuoi te ghe 5/10: Canh ngo sau moi lan cat toc - Anh 7

Cứ từ từ có ai giành với chị đâu mà vội.

Cuoi te ghe 5/10: Canh ngo sau moi lan cat toc - Anh 8

"Mình nên đi tập gym, kiếm cô bạn gái và thay đổi cuộc đời" - Kế hoạch hay ho là thế nhưng thực tế thì...

Xem tiếp

Maru