Có bạn trai đẹp gái khổ dễ sợ; khi bạn nghèo đến mức không có tiền mua nổi cái bàn...

Cuoi te ghe 28/8: Da ngay cang nhan, nao ngay cang phang - Anh 1

Anh cho em theo với ~ Ừ tao đưa mày qua biên giới.

Cuoi te ghe 28/8: Da ngay cang nhan, nao ngay cang phang - Anh 2

Khi tất cả sẵn sàng nhưng cơm chưa bật nút.

Cuoi te ghe 28/8: Da ngay cang nhan, nao ngay cang phang - Anh 3

Đi đời bao nhiêu bộ quần áo vì cái tật ngứa tay.

Cuoi te ghe 28/8: Da ngay cang nhan, nao ngay cang phang - Anh 4

Hội những chàng trai không bao giờ lớn cho hay.

Cuoi te ghe 28/8: Da ngay cang nhan, nao ngay cang phang - Anh 5

Vỡ kế hoạch... giờ lấy gì mà nuôi chúng nó đây??

Cuoi te ghe 28/8: Da ngay cang nhan, nao ngay cang phang - Anh 6

Niềm an ủi nhỏ nhoi.

Cuoi te ghe 28/8: Da ngay cang nhan, nao ngay cang phang - Anh 7

Có bạn trai đẹp gái khổ dễ sợ.

Cuoi te ghe 28/8: Da ngay cang nhan, nao ngay cang phang - Anh 8

Tâm sự của gái văn phòng nhận ra mình sắp chết già trước màn hình vi tính.

Xem tiếp

Maru