Mất wifi cảm giác như mất hết ý nghĩa sống; anh có tiền thì anh có quyền...

Cuoi te ghe 24/9: Mong dep cua cac nang me ngon tinh - Anh 1

Triệt bớt mầm mống gây tai họa.

Cuoi te ghe 24/9: Mong dep cua cac nang me ngon tinh - Anh 2

Nguyên tắc giao tiếp cơ bản: "Uhm "là một ngôn từ xua đuổi.

Cuoi te ghe 24/9: Mong dep cua cac nang me ngon tinh - Anh 3

Đấu tranh tới lui cuối cùng chẳng học được gì luôn.

Cuoi te ghe 24/9: Mong dep cua cac nang me ngon tinh - Anh 4

Đừng hỏi tại sao em leo được lên đây.

Cuoi te ghe 24/9: Mong dep cua cac nang me ngon tinh - Anh 5

Anh có tiền thì anh có quyền.

Cuoi te ghe 24/9: Mong dep cua cac nang me ngon tinh - Anh 6

Sức mạnh của điểm danh.

Cuoi te ghe 24/9: Mong dep cua cac nang me ngon tinh - Anh 7

Trông cũng không khác mấy mà nhỉ.

Cuoi te ghe 24/9: Mong dep cua cac nang me ngon tinh - Anh 8

Giấc mộng "sói ca" đập tiền vào mặt bắt tiêu.

Xem tiếp

Maru