Bí mật cho cái sự ế lâu năm; thôi thì mình có vẻ đẹp tâm hồn...

Cuoi te ghe 21/10: Khuon mat khong co goc chet - Anh 1

Người ta mua nhà toàn nhìn mặt tiền trước rồi mới vào coi nội thất.

Cuoi te ghe 21/10: Khuon mat khong co goc chet - Anh 2

Đi đến đâu FA cũng không được yên thân.

Cuoi te ghe 21/10: Khuon mat khong co goc chet - Anh 3

Khi những đứa "bốn mắt" bỏ kính ra.

Cuoi te ghe 21/10: Khuon mat khong co goc chet - Anh 4

Nó cố tình trêu ngươi mình mà.

Cuoi te ghe 21/10: Khuon mat khong co goc chet - Anh 5

Chỉ mặt mâm như em mới hiểu.

Cuoi te ghe 21/10: Khuon mat khong co goc chet - Anh 6

Bình thường chẳng mặc đồ nhưng lắm lúc lại ra vẻ e thẹn.

Cuoi te ghe 21/10: Khuon mat khong co goc chet - Anh 7

Về đến nhà là quần áo khô luôn.

Cuoi te ghe 21/10: Khuon mat khong co goc chet - Anh 8

Thôi thì mình có vẻ đẹp tâm hồn.

Xem tiếp

Maru