Nấc thang lên thiên đường, đoàn kết không phải lúc nào cũng thành công...

Cuoi te ghe 20/6: Da day cua anh gui cai hon gio toi em - Anh 1

Một chút nữa thôi...

Cuoi te ghe 20/6: Da day cua anh gui cai hon gio toi em - Anh 2

Bài toán khó này chúng ta có thể tìm ngay ra đáp án bằng việc... cầm điện thoại lên xem.

Cuoi te ghe 20/6: Da day cua anh gui cai hon gio toi em - Anh 3

Thuyết âm mưu của cô nàng ham ăn.

Cuoi te ghe 20/6: Da day cua anh gui cai hon gio toi em - Anh 4

Đứa nào thân lắm mới được gọi vậy đó ahihi.

Cuoi te ghe 20/6: Da day cua anh gui cai hon gio toi em - Anh 5

Đây sẽ là ổ của em khi trời nóng.

Cuoi te ghe 20/6: Da day cua anh gui cai hon gio toi em - Anh 6

Viết lời bình cho ảnh: Khi 2 đứa bạn của bạn đang hẹn hò nhau và bạn ủng hộ tụi nó hết mình.

Cuoi te ghe 20/6: Da day cua anh gui cai hon gio toi em - Anh 7

Đoàn kết không phải lúc nào cũng thành công, mà có khi là chết chùm.

Cuoi te ghe 20/6: Da day cua anh gui cai hon gio toi em - Anh 8

Thời tiết này chỉ muốn chết dí trong phòng đóng cửa bật điều hòa thôi.

Xem tiếp

Maru