Cách đơn giản để ngừng yêu đơn phương 1 người; đầu xuôi mà đuôi không lọt...

Cuoi te ghe 18/7: Di tam bien cung can dung khi - Anh 1

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để đi tắm biển.

Cuoi te ghe 18/7: Di tam bien cung can dung khi - Anh 2

Cho nó vay tiền rồi đến nhục khi đi đòi.

Cuoi te ghe 18/7: Di tam bien cung can dung khi - Anh 3

Đầu xuôi mà đuôi không lọt.

Cuoi te ghe 18/7: Di tam bien cung can dung khi - Anh 4

Món cá bạc triệu.

Cuoi te ghe 18/7: Di tam bien cung can dung khi - Anh 5

Kẻ địch quá đông và nguy hiểm.

Cuoi te ghe 18/7: Di tam bien cung can dung khi - Anh 6

Hai bức hình không liên quan đến nhau, đừng hiểu lầm.

Cuoi te ghe 18/7: Di tam bien cung can dung khi - Anh 7

Tối tối phải ôm "gấu" mới ngủ được.

Cuoi te ghe 18/7: Di tam bien cung can dung khi - Anh 8

Cách đơn giản để ngừng yêu đơn phương 1 người.

Xem tiếp