Ước gì mỡ chuyển hóa thành một thứ có giá trị; dép tổ ong được nâng lên một tầm cao mới...

Cuoi te ghe 18/12: Em den tu hanh tinh nao - Anh 1

Chuyện trên đời khó nói lắm nên hốt được cứ hốt đê.

Cuoi te ghe 18/12: Em den tu hanh tinh nao - Anh 2

Dép tổ ong được nâng lên một tầm cao mới.

Cuoi te ghe 18/12: Em den tu hanh tinh nao - Anh 3

Giải pháp bảo vệ cây thông Noel.

Cuoi te ghe 18/12: Em den tu hanh tinh nao - Anh 4

Cách thể hiện tình yêu có 1-0-2.

Cuoi te ghe 18/12: Em den tu hanh tinh nao - Anh 5

Em đến từ hành tinh nào thế?

Cuoi te ghe 18/12: Em den tu hanh tinh nao - Anh 6

Thư gửi vợ của game thủ.

Cuoi te ghe 18/12: Em den tu hanh tinh nao - Anh 7

Xe của FA lâu năm.

Cuoi te ghe 18/12: Em den tu hanh tinh nao - Anh 8

Toàn nước tới lỗ mũi mới nhảy.

Xem tiếp

Maru