Công cuộc chờ đợi tình yêu của tôi; điều ước phi thực tế ngày sinh nhật...

Cuoi te ghe 17/11: Ao tuong ve mo bung khi nam thang - Anh 1

Ảo tưởng của những đứa lắm mỡ bụng khi nằm thẳng và hiện thực phũ phàng khi chúng nó nằm nghiêng.

Cuoi te ghe 17/11: Ao tuong ve mo bung khi nam thang - Anh 2

Bạn (hay đứa bạn thân của bạn) có thuộc loại nào không?

Cuoi te ghe 17/11: Ao tuong ve mo bung khi nam thang - Anh 3

Mày có bạn gái là chuyện không tưởng.

Cuoi te ghe 17/11: Ao tuong ve mo bung khi nam thang - Anh 4

Tháng nào cũng vậy, lương cầm chưa ấm tay đã lại thành giai cấp vô sản.

Cuoi te ghe 17/11: Ao tuong ve mo bung khi nam thang - Anh 5

Kiểu đầu đẹp nhất năm nay.

Cuoi te ghe 17/11: Ao tuong ve mo bung khi nam thang - Anh 6

Gậy tự sướng tiện dụng, không tốn tiền.

Cuoi te ghe 17/11: Ao tuong ve mo bung khi nam thang - Anh 7

Không cứu trẫm ra còn đứng đó chụp ảnh hả?

Cuoi te ghe 17/11: Ao tuong ve mo bung khi nam thang - Anh 8

Chó nhà tôi kiêm luôn nhiệm vụ của gà trống.

Xem tiếp

Maru