Chửi người khác ngu không khiến mình khôn hơn được; câu thần chú cần thiết cho cuộc sống...

Cuoi te ghe 16/10: Trai tim em chi dong mo 2 lan - Anh 1

Bảo làm sao mãi không hết bệnh lười.

Cuoi te ghe 16/10: Trai tim em chi dong mo 2 lan - Anh 2

Con sen đâu rồi ra kỳ cọ cho tao mau.

Cuoi te ghe 16/10: Trai tim em chi dong mo 2 lan - Anh 3

Các cô nàng cậy thế chân dài.

Cuoi te ghe 16/10: Trai tim em chi dong mo 2 lan - Anh 4

Có cái này thì mị chẳng cần thằng nào nữa nhé.

Cuoi te ghe 16/10: Trai tim em chi dong mo 2 lan - Anh 5

Tập đánh 10 ngón trên đây cho có cảm hứng.

Cuoi te ghe 16/10: Trai tim em chi dong mo 2 lan - Anh 6

Chơi với nhau nhiều thú tính cũng bộc lộ thôi.

Cuoi te ghe 16/10: Trai tim em chi dong mo 2 lan - Anh 7

Lại bảo không đúng đi.

Cuoi te ghe 16/10: Trai tim em chi dong mo 2 lan - Anh 8

Quan trọng là nó thỏa mãn mình trước đã.

Xem tiếp

Maru