Không có gấu thì tự tạo một em; số không có hy vọng lấy chồng...

Cuoi te ghe 14/8: Ap dung ngon tinh sai truong hop - Anh 1

Áp dụng ngôn tình sai trường hợp.

Cuoi te ghe 14/8: Ap dung ngon tinh sai truong hop - Anh 2

Vẻ đẹp nhân cách không có chỗ ở đây.

Cuoi te ghe 14/8: Ap dung ngon tinh sai truong hop - Anh 3

Không có gấu thì tự tạo một em mà ôm.

Cuoi te ghe 14/8: Ap dung ngon tinh sai truong hop - Anh 4

Tôi bị bắt ngồi đây thôi chứ tôi thích trò khác kìa.

Cuoi te ghe 14/8: Ap dung ngon tinh sai truong hop - Anh 5

Ông anh diễn đi tôi chụp cho một kiểu chất chơi.

Cuoi te ghe 14/8: Ap dung ngon tinh sai truong hop - Anh 6

Không cần chổi cũng bay vèo vèo như phù thủy.

Cuoi te ghe 14/8: Ap dung ngon tinh sai truong hop - Anh 7

Đừng có nhìn bụng tròn của người ta, xấu hổ lắm.

Cuoi te ghe 14/8: Ap dung ngon tinh sai truong hop - Anh 8

Cảm thấy đang bị Mặt trời giết dần giết mòn.

Xem tiếp