Thời trang phang tất cả, cách giải nóng mùa hè kiểu ét vê...

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 1

Mới đầu hè đã nóng chảy mỡ chảy nước ra rồi.

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 2

Cách giải nhiệt mùa hè kiểu sinh viên: đơn giản, tiết kiệm.

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 3

Thời trang phang tất cả.

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 4

Chả hiểu sao cứ mở sách ra là lại buồn ngủ.

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 5

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 6

Nỗi khổ khi nhà mất nước đúng giờ "hiểm".

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 7

Nghịch lý khó hiểu của học sinh.

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 8

Hè nóng nực lại nhìn các bạn xõa tóc dài mà cũng thấy ngốt ngát theo.

Cuoi te ghe 14/4: Noi kho khi nha mat nuoc dung gio 'hiem' - Anh 9

Mới sắm tivi cả dãy trọ đến xem.

Xem tiếp

Maru