Lời nói của con gái không đáng tin chút nào; thời gian đã khiến tôi thay đổi ra sao...

Cuoi te ghe 13/11: Hai bi kich cuoc doi moi co gai - Anh 1

Bế tủ lạnh cho dễ.

Cuoi te ghe 13/11: Hai bi kich cuoc doi moi co gai - Anh 2

Chị rất ít khi vào bếp, đã vào là phải thế này.

Cuoi te ghe 13/11: Hai bi kich cuoc doi moi co gai - Anh 3

Công nhận bộ phim hôm nay hay thật đấy.

Cuoi te ghe 13/11: Hai bi kich cuoc doi moi co gai - Anh 4

Thời gian đã khiến tôi thay đổi như thế nào.

Cuoi te ghe 13/11: Hai bi kich cuoc doi moi co gai - Anh 5

Câu chuyện tình của bố mẹ tôi, để lại hậu quả là tôi.

Cuoi te ghe 13/11: Hai bi kich cuoc doi moi co gai - Anh 6

Anh chỉ nói sự thật thôi.

Cuoi te ghe 13/11: Hai bi kich cuoc doi moi co gai - Anh 7

Vẻ mặt sốc của con chó nhà tôi khi tôi không cho nó miếng burger cuối cùng.

Cuoi te ghe 13/11: Hai bi kich cuoc doi moi co gai - Anh 8

Mình tập ngược lại với người ta chắc hiệu quả gấp đôi.

Xem tiếp

Maru