Nỗi niềm của một đứa béo muôn đời không giảm được cân; ác mộng của các bậc phụ huynh...

Cuoi te ghe 11/10: Yeu em tu cai nhin dau tien - Anh 1

Lúc nào cũng trong tình trạng rỗng ví.

Cuoi te ghe 11/10: Yeu em tu cai nhin dau tien - Anh 2

Thanh niên nào hẹn hò với gấu mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại thì coi chừng nhé.

Cuoi te ghe 11/10: Yeu em tu cai nhin dau tien - Anh 3

Chỉ bị đau nhẹ một cái chân thui mà nó nhất quyết không chịu tự đi.

Cuoi te ghe 11/10: Yeu em tu cai nhin dau tien - Anh 4

Chả mua được gì, khuân tạm mấy đứa này về vậy.

Cuoi te ghe 11/10: Yeu em tu cai nhin dau tien - Anh 5

Nỗi niềm của một đứa béo muôn đời không giảm được cân.

Cuoi te ghe 11/10: Yeu em tu cai nhin dau tien - Anh 6

Một công đôi việc, hai bố con cùng uống.

Cuoi te ghe 11/10: Yeu em tu cai nhin dau tien - Anh 7

Biến vòi nước công cộng thành bể bơi nhà mình.

Cuoi te ghe 11/10: Yeu em tu cai nhin dau tien - Anh 8

Mất nhiều tình phí quá mới rút ra được kinh nghiệm.

Xem tiếp

Maru