Từ đầu tháng 10, đơn đặt hàng cho những đoàn Mice (khách du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng) tại các công ty du lịch tăng vọt. Ước tính, thị trường Mice năm nay tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Không ít đoàn lên đến hàng trăm người.