Những cú ngã hài hước không chỉ khiến cho nạn nhân mà còn cả những người xung quang phải "thốn lên tận rốn".

Cuoi be bung voi nhung cu nga 'thon len tan ron' - Anh 1

Mấy em xem anh thể hiện đây này.

Cuoi be bung voi nhung cu nga 'thon len tan ron' - Anh 2

Anh đang luyện tập để đi thi "vượt rào".

Cuoi be bung voi nhung cu nga 'thon len tan ron' - Anh 3

Thích thể hiện sẽ được... "vào viện".

Cuoi be bung voi nhung cu nga 'thon len tan ron' - Anh 4

Không phải chỉ có trèo cao mới ngã đau đâu nhé.

Cuoi be bung voi nhung cu nga 'thon len tan ron' - Anh 5

Thế này có mà "thốn lên đến tận rốn".

Cuoi be bung voi nhung cu nga 'thon len tan ron' - Anh 6

Có mấy cái ghế mà các chú cũng không dám nhảy.

Cuoi be bung voi nhung cu nga 'thon len tan ron' - Anh 7

Không được thì quyết định bỏ cuộc chơi thôi.