PN - Nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ TP.HCM với các mục tiêu: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Đây cũng là các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN VN phát động, Hội LHPN TP.HCM triển khai thực hiện. Theo tôi, các mục tiêu này đều thiết thực và cần thiết. Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu 100%, các cơ sở Hội sẽ gặp không ít khó khăn. Nội dung thực hiện của cuộc vận động “5 không, 3 sạch” tương đối rộng nên trong chừng mực nào đó cũng làm hạn chế đối tượng tham gia, ví dụ như đối với những hội viên phụ nữ (HV PN) thuộc diện hộ nghèo; dù các chị rất tích cực trong những phong trào khác của Hội. Muốn tham gia thực hiện nội dung này, nhưng ít nhiều họ cũng mang tâm lý e ngại do mình đang là hộ nghèo, lo lắng nếu đăng ký tham gia mà khi tổng kết, bản thân không thoát nghèo được thì sẽ ảnh hưởng đến phong trào chung… Bên cạnh đó, mục tiêu của nhiệm vụ cũng “làm khó” các cơ sở. Ví dụ: với mục tiêu “không đói nghèo”, đòi hỏi Hội cơ sở không còn hộ nghèo trong chương trình trên địa bàn. Muốn vậy, Hội PN phải tăng cường khâu giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cùng hàng loạt các giải pháp khác để hỗ trợ tích cực cho chị em. Ở các quận trung tâm hay khu vực nội thành, công tác này không khó thực hiện lắm, nhưng ở các huyện ngoại thành đây lại là vấn đề nan giải vì ít việc, ít nghề, đào tạo xong không bố trí được việc làm… Ngoài ra, còn có những yếu tố khách quan khác như PN không còn trong độ tuổi lao động, người tàn tật, hộ đông con… Tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ là một trong những cách thực hiện tiêu chí “không đói nghèo” của cuộc vận động Qua hai năm tổ chức triển khai tuyên truyền, có thể nhận thấy cuộc vận động chỉ mới tập trung trong giới, chưa có sự tham gia hưởng ứng của nam giới. Trong khi, muốn cuộc vận động thành công cần có sự chung tay, chung sức của tất cả thành viên trong gia đình, của cộng đồng xã hội. Vì vậy, tôi nghĩ Hội LHPN cần linh động hơn trong các buổi tuyên truyền, vận động; cần mở rộng đến các đối tượng khác ngoài HV PN bằng nhiều hình thức phong phú, lôi cuốn. Những năm gần đây, Hội LHPN TP duy trì việc tổ chức hai ngày hội lớn là Ngày hội việc làm PN và Ngày PN vì cộng đồng mỗi năm một lần nhưng còn mang tính phong trào, hình thức. Với tần suất như thế không thể đáp ứng nhu cầu của HV PN cũng như chưa khơi gợi hết lòng nhiệt tình của cán bộ Hội tham gia hưởng ứng và đóng góp cho phong trào. Ngày hội việc làm PN thường tổ chức vào tháng Chín cũng chưa giải quyết căn cơ nhu cầu việc làm đối với một số đối tượng lao động nữ, sao không linh hoạt chọn nhiều thời điểm hơn vào các tháng cận Tết, tháng hè? Lúc đó, lao động có nhu cầu việc làm nhiều hơn; Hội giới thiệu việc làm, hỗ trợ nghề lúc ấy mới đáp ứng kịp thời nhu cầu của người lao động và thị trường tuyển dụng lao động. Tôi nghĩ, để thu hút HV trong và ngoài Hội tham gia, Hội cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, tiêu chí cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua trong tổ chức Hội. Đặc biệt, Hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ PN xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” thông qua việc đẩy mạnh chương trình hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, những kỹ năng, kiến thức giúp PN sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thoát nghèo; tiếp tục vận động chị em thực hiện 3 sạch từ trong gia đình đến cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cần phải tranh thủ các nguồn lực xã hội hỗ trợ chị em khó khăn, xây dựng mái ấm tình thương… Cuộc vận động triển khai đến nay đã ba năm, nhưng Hội LHPN chưa tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; chỉ có một vài cơ sở Hội tự tổng kết nội bộ theo hướng tự phát. Các cấp Hội ở cơ sở cũng mong muốn Hội LHPN tổ chức tổng kết cuộc vận động trong 24 quận, huyện để đúc kết kinh nghiệm; xác định những mô hình, giải pháp hay để nhân rộng. Ngoài ra, Hội cấp trên cũng cần hướng dẫn cũng như có những hình thức động viên khác như khen thưởng, cấp giấy chứng nhận những gia đình, những mô hình hay ở cơ sở để cuộc vận động “5 không 3 sạch” không chỉ dừng lại ở một phong trào mang tính “vận động”. Nguyễn Thị Hồng Phượng (Chủ tịch Hội LHPN Q.5, TP.HCM)