Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Báo Quân đội nhân dân vừa phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp xã hội và nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của bộ đội biên phòng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, các tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Mọi công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn các tỉnh, thành phố có biên giới, bờ biển; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại các cơ quan, đơn vị bộ đội biên phòng; cán bộ, công nhân viên, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Báo Quân đội nhân dân đều có thể tham dự cuộc thi. Bài thi có thể viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ, đơn vị công tác, tiêu đề cuộc thi; mỗi bài phải trả lời đầy đủ nội dung các câu hỏi theo thứ tự. Ban Tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ tháng 8/2011 đến hết ngày 29/2/2012. Ban Tổ chức cấp tỉnh, thành nhận bài dự thi đến hết ngày 31/12/2011. Các tổ chức, cá nhân đứng chân, cư trú tại các tỉnh, thành có biên giới, bờ biển nộp bài về Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành; đứng chân, cư trú tại Hà Nội và các tỉnh, thành không có biên giới, bờ biển nộp bài về Cục Chính trị - Bộ đội biên phòng (qua phòng Tuyên huấn) - số 4, Đinh Công Tráng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.