QĐND Online - Với tên gọi Dấu ấn tình nguyện, Cuộc thi ảnh về chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện-hè 2008 sẽ được phát động và nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày 1-7 đến 5-9-2008. Đây là hoạt động do Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch tình nguyện hè 2008, Báo Sinh viên VN-Hoa học trò phối hợp tổ chức...