Sau 3 ngày vào tiếp quản Sài Gòn (3/5/1975) các kỹ thuật viên đã kết nối liên lạc điện thoại với Hà Nội qua vô tuyến sóng ngắn giữa Đài Phú Thọ (Sài Gòn) với Đài thu Quế Dương, Đài phát Đại Mỗ (Hà Nội).

Mạng cáp nội hạt ở Sài Gòn được sửa chữa lại sau ngày 30/4/1975.

Cùng với việc tiếp quản bưu chính, ngành Bưu điện cũng nhanh chóng tiếp quản mạng viễn thông. Thời điểm đó, mạng Viễn thông của chính quyền Mỹ ngụy Sài Gòn được chia ra làm 3 hệ thống hoạt động riêng biệt. Đó là hệ thống thông tin quân sự, hệ thống thông tin nội vụ và hệ thống thông tin dân sự. Trong 3 hệ thống đó thì hệ thống thông tin quân sự mạnh do Mỹ xây dựng, quản lý và khai thác từ 1962 - 1975 mới giao sang cho quân đội ngụy Sài Gòn quản lý.

Sau 3 ngày tiếp quản Sài Gòn, ngày 3/5/1975 các kỹ thuật viên của ta đã xoay hướng an-ten ra Bắc và liên lạc điện thoại với Hà Nội qua vô tuyến sóng ngắn giữa Đài Phú Thọ (Sài Gòn) với Đài thu Quế Dương, Đài phát Đại Mỗ (Hà Nội).

Việc tiếp quản cơ sở vật chất của hệ thống thông tin Bưu điện ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam diễn ra khá đơn giản. Chỉ có tiếp nhận 2 Đài phát tín Phú Thọ và Chí Hòa, 3 Đài thu, 1 mạng telex, có 125 thuê bao tê-lê-tip và một số thuê bao chuyên dụng. Tại Sài Gòn có 5 tổng đài điện thoại tự động, gồm có 34.750 máy điện thoại cùng 270 tổng đài thuê bao, trong đó có 20 tổng đài điện thoại tự động 300 số cùng với 1 tổng đài đường dài nhân công.

Chỉ trong 3 tháng sau ngày giải phóng, ngành Bưu điện đã đưa 12.000 máy vào mạng để khai thác bình thường, sửa chữa lại 6.000 máy, đặt thuê bao máy, di chuyển 57 máy và thu hồi 500 máy vô thừa nhận, kéo thêm 35km cáp, thay thế 2000m cáp nhựa, sửa chữa 6000m cáp bị đạn, khôi phục và đưa vào mạng sử dụng 200 đôi dây. Ba hệ thống vi ba gồm 28 bộ Zerold, 48 bộ Farinon, 6 bộ Filco và 15 bộ ghép kênh đưa vào khai thác đường dài.

Phương thức Vô tuyến sóng ngắn cũng đã nhanh chóng phục hồi và đưa vào khai thác vô tuyến thoại, tê-lê-tip và điện báo moóc. Ngoài ra các hệ thống thông tin duyên hải, Đài kiểm soát tần số mạng thông tin quốc tế cũng hoạt động bình thường.

Trong giai đoạn này, phương thức thông tin sóng ngắn, phương tiện liên lạc thoại báo duy nhất giữa Hà Nội - Sài Gòn vẫn giữ vững. Điện báo tê-lê-tip Hà Nội - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Sài Gòn được thiết lập và nâng cao năng lực hoạt động lưu thoát khối lượng. Nhưng vẫn không thỏa mãn nhu cầu do tình hình chính trị và hoạt động xã hội biến động, đồng thời phải phục vụ Hội nghị Hiệp thương chính trị của hai đoàn đại biểu Bắc - Nam. Vì vậy, lưu lượng điện báo Hà Nội - Sài Gòn tăng vọt. Điện đi nước ngoài lại phải quá giang Hà Nội nên trên tuyến đã mở tới 3 đường tê-lê-tip mà vẫn không lưu thoát, hàng ngày đọng 200 - 300 bức điện. Để giải quyết tồn tại đó, Tổng cục Bưu điện đã làm việc với Tổng cục Bưu điện miền Nam mở hướng liên lạc quốc tế đi thẳng Hồng Kông, Pari và Singapore.

MH