Giadinh.net - Đã 7 năm, nhưng với rất nhiều người, cái ngày tiễn đưa Trịnh Công Sơn về bến đỗ ...