(VnMedia) - Nếu để bình chọn 10 sự kiện văn hóa nổi bật của Việt Nam trong năm 2007, có lẽ sự kiện Hoa hậu phải chiếm tới phân nửa khi chỉ trong 1 năm thôi, Việt Nam có tới 8 cuộc thi Hoa hậu.