Fidel Castro vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 1

Fidel đã trở thành một người anh hùng, một nguồn cổ vũ tinh thần của những dân tộc nghèo đói và bị áp bức trên thế giới.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 2

Fidel Castro sinh ngày 13-8-1926. Bức ảnh trên chụp ông năm 1945 khi được chọn là vận động viên xuất sắc của trường Belen Hight School

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 3

Tên tuổi của Fidel Castro nổi lên kể từ khi ông khởi binh tấn công pháo đài Moncada ngày 26-7-1953 chống lại chính quyền quân sự do Batista đứng đầu. Ảnh trên chụp thời điểm Fidel bị bắt giữ.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 4

Tháng 12/1956, Guevara (phải) và Fidel Castro (trái) cùng một số chiến sỹ cách mạng đã trở về Cuba bắt đầu cuộc kháng chiến trường kỳ.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 5

Fidel Castro năm 1957.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 6

Năm 1959, Cách mạng Cuba thành công. Ảnh trên, những người ủng hộ cách mạng ra đường ở La Habana ăn mừng sự sụp đổ của chính quyền Batista.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 7

Fidel phát biểu trước đam đông sau khi cách mạng thành công. Sau cách mạng, Fidel đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng của chính phủ lâm thời.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 8

Năm 1961, Fidel chính thức tuyên bố Cuba là một nước xã hội chủ nghĩa.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 9

Ngay sau cách mạng Cuba thành công, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều âm mưu, thủ đoạn hòng bóp chết cuộc cách mạng non trẻ. Trong ảnh, Fidel chỉ huy quân đội trong sự kiện Vịnh Con Lợn 1961.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 10

Từ sau sự kiện Vịnh Con Lợn, Fidel luôn là mục tiêu ám sát của tình báo Mỹ CIA và các thế lực thù địch.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 11

Fidel Castro và nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela năm 1991.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 12

Fidel tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão Michelle năm 2001.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 13

Tháng 7/2006, Fidel tuyên bố rút khỏi các chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba để chuyển giao cho người em, Raul.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 14

Tháng 2/2008, hai năm sau khi tuyên bố rời khỏi các chức vụ lãnh đạo, Lãnh tụ Fidel chính thức về nghỉ hưu.

Cuoc doi lanh tu Cuba Fidel Castro qua anh - Anh 15

Mặc dù về nghỉ hưu, nhưng với người dân Cuba Fidel Castro vẫn là Lãnh tụ, người lành đạo vô cùng kính yêu.