Tỷ lệ phim Việt đang phát sóng đạt gần một nửa so với phim nước ngoài. Nhiều hãng phim, đạo diễn, diễn viên, biên kịch, quay phim... bắt đầu chuyển sang làm phim truyền hình dù trước đó họ gắn bó với màn ảnh rộng.