(LĐ) - Chuỗi phiên "thử" (retest) của VN-Index vẫn chưa kết thúc, nhưng diễn biến 3 ngày đầu tuần đã tạm cho thấy một câu trả lời: Áp lực giải chấp không còn nhiều.