(CATP) Từ trước đến nay, những cuộc chia tay giữa ông bầu - ca sĩ trong giới showbiz thường là những cuộc chia tay vì “cơm không lành, canh không ngọt”, thậm chí còn dẫn nhau ra tòa.