(VTC News) - Còn gì buồn hơn khi phải xa người mình yêu, tuy nhiên tình huống như cặp đôi này không buồn mà lại khá...vui.