Là một nhà tài phiệt được trọng vọng tại Australia, vậy mà đến năm 1991, Christopher Charles Skase lại trở thành tội phạm phải chạy trốn đến tây ban nha. Vậy điều gì đã xảy ra đối với Skase?