Ngày 31.3.2008, EVN Telecom chính thức khởi động điểm bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới tại đền Bà Kiệu, hồ Gươm, Hà Nội.