UBND TP.Hà Nội vừa có công văn số 10712/VP-KT yêu cầu sở, ngành liên quan cung cấp thông tin hiện trạng nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cung cap thong tin hien trang cac loai dong vat nguy cap, quy hiem - Anh 1

Công văn nêu rõ: UBND TP nhận được công văn của Bộ TNMT về việc cung cấp thông tin hiện trạng nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trong đó nhấn mạnh, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động gây nuôi bảo tồn các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; đồng thời triển khai thực hiện Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22.9.2016 của Bộ TNMT về hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ TNMT đề nghị cung cấp thông tin về hiện trạng các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài ưu tiên bảo vệ trên địa bàn.

Thông tin về hiện trạng các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài ưu tiên bảo vệ bao gồm: Tên và địa chỉ cơ sở nuôi, loài nuôi (tên Việt Nam và tên khoa học), số lượng cá thể từng loài nuôi, nguồn gốc loài nuôi (từ tự nhiên, gây nuôi, cứu hộ, tặng cho, thuê hoặc nhập khẩu... Thông tin tổng hợp gửi về Bộ TNMT thông qua Tổng cục Môi trường.

Về nội dung trên, UBND TP giao Sở NNPTNT tổ chức thực hiện, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

H.N