(HNM) - Với kế hoạch sẽ phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu trong năm 2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBank (Incombank cũ) là ngân hàng thương mại nhà nước thứ 2 thực hiện cổ phần hóa (CPH).