Gia chủ không ngờ rằng những nấc thang của mình lại khiến cún cưng làm đủ mọi cách vẫn không thể lên được phía trên.