Trong 2 ngày 17, 18/11, tại Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Cụm thi đua số II TAND đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đồng chí Phó chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC, cùng đại diện các Vụ, Viện, Cục… thuộc TANDTC; lãnh đạo của 14 Tòa án các tỉnh phía Bắc.

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết thi đua khen thưởng Cụm thi đua số II năm 2016. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng của TAND 14 tỉnh miền núi phía Bắc, thuộc Cụm thi đua số II đã đi vào nề nếp, thường xuyên được duy trì và có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Cán bộ, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong các đơn vị đều có nhận thức đúng đắn và tâm huyết với công tác này.

Cum thi dua so II TAND to chuc Hoi nghi rut kinh nghiem xet xu va tong ket cong tac thi dua-khen thuong - Anh 1

Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề có hiệu quả sát thực với thực tiễn từng địa phương, đồng thời gắn gắn phong trào thi đua với với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính tri về tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác thi đua khen thưởng đã có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Công tác triển khai đăng ký, ký giao ước thi đua đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định, bám sát hướng dẫn của Hội đồng thi đua – khen thưởng TANDTC.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân trong công tác xét xử, cũng như trong phong trào thi đua năm 2016, thông qua đó giúp các lãnh đạo, Thẩm phán của các tỉnh giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và cả cuộc sống đời thường. Hội nghị đã bỏ phiếu suy tôn các tập thể đề nghị tặng cờ thi đua năm 2016; bầu và ra mắt Cụm trưởng, Cụm phó. Các đại biểu đã ký giao ước thi đua nhằm động viên khích lệ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thông qua đó để các cấp lãnh đạo kịp thời khen thưởng, động viên với mục đích nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Tòa án nhân dân.

Cum thi dua so II TAND to chuc Hoi nghi rut kinh nghiem xet xu va tong ket cong tac thi dua-khen thuong - Anh 2

Đồng chí Phan văn Tiến, Chánh án TAND tỉnh Yên Bái trình bày báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân đánh giá cao những nỗ lực trong công tác xét xử cũng như trong phong trào thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số II năm 2016. Phó Chánh án tin tưởng rằng với sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác nghiệp vụ, cũng như cuộc sống hàng ngày của các cấp lãnh đạo, các cá nhân, 14 TAND khu vực miền núi phía Bắc thuộc Cụm thi đua số II sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Phó Chánh án cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế mà tại hội nghị lần này, Cụm thi đua số II cần phải rút kinh nghiệm.

Tại Hội nghị, đại diện cho lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đánh giá cao công tác chuyên môn nghiệp vụ của Cụm thi đua số II, mà TAND tỉnh Yên Bái là Cụm trưởng. Lãnh đạo tỉnh đã nêu lên những thành tích mà TAND tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2016, qua đó cho thấy lãnh đạo các cấp của tỉnh Yên Bái luôn theo sát, tạo điều kiện tốt nhất đối với TAND hai cấp tỉnh Yên Bái nói riêng và Cụm thi đua số II nói chung, góp phần hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà TANDTC giao phó.

Cum thi dua so II TAND to chuc Hoi nghi rut kinh nghiem xet xu va tong ket cong tac thi dua-khen thuong - Anh 3

Đại diện lãnh đạo 14 TAND tỉnh phia Bắc thuộc Cụm thi đua số II chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TANDTC và lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Hội nghị đã thống nhất bầu ra 3 TAND cấp tỉnh; 10 TAND cấp huyện được tặng cờ thi đua của Chính phủ. Cụ thể, về TAND cấp tỉnh là TAND tỉnh Yên Bái; TAND tỉnh Hòa Bình; TAND tinh Bắc Giang. Các TAND cấp huyện gồm: TAND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; TAND TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; TAND TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; TAND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; TAND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; TAND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; TAND huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kan; TAND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng năm 2017 được Hội nghị nêu ra, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của TAND là “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Chú trọng xây dựng các phong trào thi đua, các tiêu chí thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ của TAND và phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Cum thi dua so II TAND to chuc Hoi nghi rut kinh nghiem xet xu va tong ket cong tac thi dua-khen thuong - Anh 4

Toàn cảnh hội nghị

Phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra, trọng tâm là không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp . Đảm bảo giải quyết, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật . Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Quan tâm đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh lý luận chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nghiệp vụ, công tác thi hành án. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ; duy trì các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác do Trung ương phát động.

Tiếp tục xây dựng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng cán bộ, công chức và người lao động, tạo ra động lực thúc đẩy cán bộ nhiệt tình, đem hết tài năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp chung của hệ thống TAND.

Nguyễn Tiến An