(HQ Online)- Ngày 31-5, Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2012.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2012. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong năm 2012, trên địa bàn thành phố đã có 1.279 tổ chức và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, được các cấp khen thưởng.

Trong đó, có 133 tổ chức và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen, 31 tổ chức, cá nhân được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen, 201 tổ chức, cá nhân được Tổng cục Thuế tặng giấy khen và 914 tổ chức và cá nhân được Cục Thuế TP.HCM tặng giấy khen.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong năm 2012, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt 101,74% dự toán pháp lệnh năm, tăng gần 16% so với cùng kì năm 2011.

Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh và sự ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế ngày càng cao của người nộp thuế trong việc nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí vào ngân sách nhà nước.

“Điều này đã cho thấy cùng với sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố đã không ngừng lớn mạnh và luôn năng động, vượt khó. Các doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà còn góp phần tích cực giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội”, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết./.

Nguyễn Huế