Cục thuế TP.Hà Nội tiếp tục công khai đợt 11 năm 2016 danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150,304 tỉ đồng.

Cuc thue Ha Noi tiep tuc 'beu ten' 156 don vi no thue - Anh 1

Ảnh minh họa

Trong số 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất này, có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí 121,938 tỉ đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 28,365 tỉ đồng (chi tiết danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục thuế đăng tải công khai tại mục "Tin tức" và "Thông báo" trên website: http://hanoi.gdt.gov.vn). Được biết, trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế TP.Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1.413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng hơn 2.400 tỉ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697/1.413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 385,041 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền nợ thuế đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là: 9.964 tỉ đồng.

M.M