Ông Lê Xuân Thanh, đại diện một số công dân trú tại phường Bồ Đề và phường Thượng Thanh, quận Long Biên đề nghị kiểm tra toàn bộ số thuế mà 2 phường thu trong năm 2014 - 2015; kiểm tra lại việc chỉ đạo và triển khai các chính sách của Nhà nước đối với Chi cục Thuế quận Long Biên…

Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, Cục Thuế Hà Nội có văn bản cho biết, với mong muốn được tiếp xúc với công dân gửi đơn để nắm bắt rõ hơn thông tin tài liệu về các nội dung phản ánh nhằm giải quyết đơn thư 1 cách khách quan, minh bạch, cơ quan thuế đã phối hợp với UBND phường Thượng Thanh và phường Bồ Đề xác minh danh tính của công dân Lê Xuân Thanh.

Qua rà soát thông tin quản lý hộ khẩu, UBND 2 phường xác định không có công dân nào tên là Lê Xuân Thanh cư trú trên địa bàn hoặc là chủ thầu xây dựng hay là chủ nhà có công trình xây dựng nhà tư nhân. Do vậy, cơ quan thuế không tiếp xúc được với người có đơn phản ánh, kiến nghị.

Về việc thực hiện công tác ủy nhiệm thu thuế, theo Cục Thuế TP Hà Nội, từ ngày 1/1/2015, cơ quan thuế không còn thực hiện ủy nhiệm thu theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Đối với việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2014, 2015, tại phường Thượng Thanh, năm 2014, tổng số hộ quản lý là 448 (trong đó hộ kinh doanh khoán thuế là 150 hộ, hộ kinh doanh không phải nộp thuế là 298 hộ), năm 2015 là 396 hộ (trong đó có 145 hộ dinh doanh khoán thuế, 251 hộ kinh doanh không phải nộp thuế). Tại phường Bồ Đề, năm 2014 có tổng số hộ quản lý là 454 (trong đó có 283 hộ kinh doanh khoán thuế) và năm 2015 tổng số hộ quản lý là 435 hộ (trong đó có 266 hộ kinh doanh khoán thuế) .

Các hộ kinh doanh không phải nộp thuế tại phường Thượng Thanh, phường Bồ Đề là do có doanh thu 1 năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Các trường hợp này được Chi cục Thuế theo dõi trên hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế đồng thời thường xuyên rà soát thực tế theo dõi quy trình quản lý hộ kinh doanh của Tổng cục Thuế để kịp thời quản lý thu khi hộ kinh doanh có biến động về quy mô kinh doanh, doanh thu bán hàng.

Về việc thực hiện quản lý thuế đối với hộ có xây dựng nhà tư nhân, theo Cục Thuế, thực hiện quy định của UBND quận Long Biên, các chủ thầu xây dựng nhà tư nhân trên địa bàn có trách nhiệm khai và nộp các khoản thuế đối với doanh thu từ hoạt động xây dựng nhà tư nhân. Chủ hộ thực hiện xin cấp phép xây dựng và kê khai việc xây dựng với chính quyền địa phương, UBND phường có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, đôn đốc chủ thầu xây dựng thực hiện khai thuế, nộp thuế theo quy định.

Chi cục Thuế quận Long Biên thực hiện quản lý thuế với hộ xây dựng nhà tư nhân theo đúng các quy định của UBND quận Long Biên, trong quá trình quản lý thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân chưa phát hiện việc tiêu cực của cán bộ thuế.

Số liệu ghi thu thuế đối với hộ xây dựng tư nhân của phường Thượng Thanh và Bồ Đề năm 2014 có 326 hộ xây dựng với số thuế gần 2,9 tỷ đồng. Năm 2015 có 327 hộ xây dựng với số thuế hơn 3,7 tỷ đồng.

Thực hiện quy trình công tác của ngành Thuế cũng như sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND quận Long Biên, Chi cục Thuế quận đã phối hợp với 14 UBND phường trong quận phổ biến tới người dân thông qua hệ thống loa đài tại những khu công cộng nhằm đưa đến cho người dân nắm bắt được chủ trương chính sách thuế mới của Đảng và Nhà nước.

Trong năm 2014, ngoài những thông báo cho người dân tình hình chung của công tác thuế, UBND phường đã phát đi 252 lượt bản tin về chính sách thuế mới. Trong năm 2015, Chi cục đã phối hợp với UBND phường phát đi 1.694 lượt hướng dẫn để người dân biết chính sách mới.

Hàng tháng, Chi cục Thuế phối hợp với UBND phường họp hội đồng tư vấn phường để triển khai các công việc phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý thuế. Đối với các nội dung khó khăn hội đồng tư vấn phường đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết ngay những thắc mắc của người dân. Đến thời điểm này, Chi cục chưa có bất kỳ thắc mắc nào vượt quá thẩm quyền.

Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu Chi cục Thuế quận Long Biên tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý, tham mưu với chính quyền địa phương các giải pháp để tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý thuế trên địa bàn. Trong quá trình triển khai nếu phát hiện vi phạm, tiêu cực trong công tác quản lý thuế sẽ nghiêm túc xử lý trách nhiệm cán bộ công chức có liên quan.

B.B.Đ