6 tháng, cả nước phát hiện 6.101 trường hợp nhiễm HIV. Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam thông báo, số nhiễm HIV/AIDS chủ yếu vẫn tập trung tại một số tỉnh trọng điểm như TP Hồ Chí Minh ( 4.104 trường hợp), Hà Nội 1.056 trường hợp, Thái Nguyên 434 trường hợp...

So với cùng kỳ năm 2008, số nhiễm mới phát hiện giảm 3.760 trường hợp, số bệnh nhân AIDS mới phát hiện giảm 1.543 trường hợp, tử vong giảm 860 trường hợp. Tuy nhiên số phụ nữ nhiễm HIV có xu hướng tăng. Đến ngày 30-6, cả nước có 149.265 trường hợp nhiễm HIV, 32.400 bệnh nhân AIDS còn sống, 43.265 trường hợp tử vong. ĐK