(HNM) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có Văn bản số 326/CĐBVN-VT gửi Bộ GT-VT, UBND TP Hà Nội đề nghị chỉ đạo ngừng thực hiện và thu hồi văn bản không đúng thẩm quyền, trái quy định hiện hành do Sở GT-VT Hà Nội ban hành.