Hai cô bạn gái trò chuyện:- Đêm qua sau khi thức xem Euro, tớ bị mất sợi dây chuyền vàng.