Ngày 13/11/2014, nhà bà Nguyễn Thị Thi (85 tuổi, ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm) đào được 1 củ khoai từ có hình thù giống bàn tay người.

Theo Bích Thu/ Vĩnh Long online