Mới tập patin một năm nhưng bà Nguyễn Thị Thư (Bắc Ninh) có thể biểu diễn nhiều động tác khó và chưa từng ngã lần nào trên đường trượt.

Đức Phạm